Tag Archives: Muối Hồng thi công phòng xông hơi

Thi Công Nội Thất Phòng Xông Hơi Jjim Jil Bang – Muối Hồng Group

Thi công lắp đặt phòng xông hơi Jjim Jil Bang

Mục Đích Của Xông Hơi Jjim Jil Bang – Muối Hồng Group Xông hơi hồng ngoại trong Thiết Kế Thi Công Jjim Jil Bang Hàn Quốc Muối Hồng Group được cho là phương pháp tắm hơi hiện đại với những đặc điểm riêng, mang đến người trải nghiệm lợi ích chung như: Giảm căng thẳng,…

Thi công các phòng hơi tại Mikazuki giai đoạn 2

Ngày 2/6/2021, Công Ty TNHH Muối Hồng tiến hành nhập vật tư và triển khai thi công các phòng xông hơi ở khối nhà Higaeri thuộc dự án Mikazuki Spa giai đoạn 2. Giai đoạn 2, thi công các phòng xông hơi nào tại Mikazuki Spa? Như thông tin mà Muối Hồng đã chia sẻ…